PARANA PC BASINÇ AYARLI YUVARLAK DRİPLİ Ø16 0,9 mm(2,1,3,8 LT.)