PARANA PC BASINÇ AYARLI YUVARLAK DRİPLİ Ø16 1,0 mm(2,1,3,8 LT.)