PARANA PC BASINÇ AYARLI YUVARLAK DRİPLİ Ø20 1,9 mm(2,1,3,8 LT.)